Komunalno poduzeće Kemauček

Odlukom o povjeravanju poslova upravljanja grobljima Općinskog vijeća na 13. Sjednici održanoj 28. veljače, povjereno upravljenje i održavanje mjesnih groblja u Bednji, Vrbnu i Cvetlinu. Na istoj sjednici općinskog vijeća Odlukom o povjeravanju poslova komunalnih djelatnosti, Kemaučeku su povjereni slijedeći poslovi: - poslovi čišćenja i održavanja javnih i zelenih površina ;   - održavanje nerazvrstanih cesta;   -čišćenje snijega i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta.

 

TVRTKA I SJEDIŠTE:
Naziv tvrtke: KEMAUČEK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv tvrtke: KEMAUČEK d.o.o.
Sjedište: Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 BEDNJA
Telefon: 042/796-309
Mob.:091/1771-637
Fax: 042/771-698
 
MBS: 02585073
OIB: 35326885489
BROJ ŽIRO-RAČUNA: 2489004-1131203423
 
ODGOVORNA OSOBA:
 
Krunoslav Blaži, dipl.ing.agr.
OIB: 84290569605
JMBG: 2412980320018
MOBITEL: 098/375-117

 

 

© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media