POLJOPRIVREDA Varaždinska županija objavila
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2017.

Varaždinska županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2017. godinu. Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“- poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

 

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

·         MJERA l. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta

·         MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta

·         MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

·         MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje

·         MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

·         MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

·         MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

·         MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika

·         MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta

·         MJERA 10. Ekološka proizvodnja

·         MJERA 12. Zadružno poduzetništvo

·         MJERA 13. Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti

 

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u visini od 800.000,00 kuna. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 30. studenog 2017. godine, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije do 15. prosinca 2017. godine. Prijave za dodjelu potpora podnose se tijekom cijele godine, odnosno do utroška financijskih sredstava.

 

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odijelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije ili na web stranici: http://www.varazdinska-zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-tijela/upravni-odjel-za-poljoprivredu-i-za%C5%A1titu-okoli%C5%A1a/poticaji-u-poljoprivredi/.

03.04.2017.

   

Samo registrirani korisnici mogu komentirati. Registrirati se možete ovdje: Registrirajte se. Ako ste već registrirani korisnik prijaviti se možete ovdje: Prijava.


 
© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media