Izvode se radovi na tehničkom održavanju potoka u Belčićima kod Cvetlina

Objavljeno 11.10.2017.

Na području općine Bednja počelo je interventno čišćenje i uređivanje vodotoka koji se nalaze u nadležnosti Hrvatskih voda, a koji su se za vrijeme učestalih obilnih kiša proteklih mjeseci izlijevali iz korita, poplavljivali okolne površine te uzrokovali velike probleme građanima i štete na javnoj cestovnoj infrastrukturi.

Podsjećamo, dopisom upućenim Hrvatskim vodama – Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv Plitvica – Bednja u Varaždinu, njihovo je uređenje zahtijevao načelnik Damir Poljak, nakon čega je uslijedio izlazak na teren predstavnika Hrvatskih voda, Hidroinga i Općine Bednja koji je rezultirao dogovorom o izvođenju radova na najkritičnijim lokacijama.

Radovi su počeli uređenjem potoka u zaseoku Belčići u Cvetlinu koji se izlijevao kod svake jače kiše. Ove godine bit će uređen dio ovog bujičara, a iduće godine radovi će biti obavljeni na predjelu prema Jazonskima i Bubnjarima.

Također, ove godine radit će se i u Pašniku, gdje se kod svake jače kiše voda iz korita izlijeva na ušću potoka Osonjak u potok Vrbno, pri čemu redovito poplavljuje županijsku cestu i dvjema obiteljima onemogućuje prilaz do kuća. Ostali problematični vodotoci na red će doći iduće godine.