Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

NASELJE BEDNJA Počeli radovi na gradnji sustava odvodnje sanitarnih voda i pročistača otpadnih voda vrijedni više od milijun eura

Objavljeno 13.01.2021.

Naselje Bednja postaje veliko gradilište! Naime, jučer su u Bednji počeli radovi na jednom od dosad najvrjednijih komunalno-infrastrukturnih projekata u našemu kraju – gradnji sustava odvodnje sanitarnih voda s pripadajućim uređajem za njihovo pročišćivanje.

Riječ je o investiciji koja je 100% financirana iz europskih sredstava, točnije iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. 

Ugovorena cijena radova  6.711.857,73 kuna (bez PDV-a).

Investitor su ivanečke Ivkom – vode d.o.o., koje su, kao distributer vode na području naše općine, ovaj projekt prijavile na natječaj iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“- tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ te za njega privukle stopostotna bespovratna sredstva.

Gradit će se gravitacijska kanalizacija na trasi dugoj 3.600 metara, dok će se na trasi od 346 metara polagati tlačni cjevovod; također, gradit će se i crpna stanica te uređaj za pročišćivanje otpadnih voda. 

-S obzirom na opsežne i dugotrajne radove, upućujem svim građanima zamolbu za strpljenje i razumijevanje – poručuje načelnik Općine Damir Poljak.

-Iako nas tijekom predstojećih mjeseci očekuju zemljani radovi i „blatno“ razdoblje, budite uvjereni da će ova ulaganja doprinijeti poboljšanju kvalitete komunalnog života građanana način da će omogućiti konačno rješavanje problematike odvodnje sanitarnih voda i priključenje kućanstava na novi sustav odvodnje – naglašava načelnik.

Podsjeća također da će realizacija ovoga projekta uvelike pridonijeti i smanjenju onečišćenja Bednje i očuvanju ekološkog sustava i biološke raznolikosti.

Temeljem provedenog natječajnog postupka, izvođenje radova povjereni je tvrtki  Marn inženjering iz Sesveta, a prema ugovoru, rok dovršetka radova je 24 mjeseca.

Ovaj projekt rezultat je vizije budućeg razvoja Bednje tedogovora i suradnje Općine Bednja na čelu s načelnikom Damirom Poljakom s poslovodstvom Ivkom - voda Ivanec.

Nakon dovršetka ovog projekta, na jednak način planira se i rješavanje problematike odvodnje sanitarnih voda u drugim naseljima na području općine Bednja.