Održana druga edukacija - Kako upravljati kućnim budžetom u okviru FEAD projekta

Objavljeno 30.05.2019.

Održana druga edukacija - Kako upravljati kućnim budžetom u okviru FEAD projekta- Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku i dodatna podjela prehrambeno-higijenskih paketa za 119 novih korisnika

U sklopu popratnih mjera socijalnog uključivanja koje čini projekt FEAD („Humanitarni paket za sjevernu Hrvatsku“), kao dodatna aktivnost u projektu, planirane su edukacije i tiskani su priručnici za informiranje korisnika na temu „Kako upravljati kućnim budžetom“. Tijekom trajanja projekta, a u sklopu podjele prehrambenih i higijenskih paketa, održane su dvije edukacije na temu upravljanja budžetom, za ukupno 40-tak korisnika Gradskog društva Crvenog križa Ivanec.

Tako je dana 27.05.2019.godine održana druga po redu edukacija na navedenu temu, kojoj su prisustvovali korisnici koji su naknadno uključeni u FEAD projekt, odnosno u dodatnu treću podjelu. Korisnici su tijekom edukacije primili savjete i informacije kako upravljati kućnim budžetom, što je od posebne koristi onima sa malim primanjima. Educiranjem korisnika o upravljanju kućnim budžetom nastoji se smanjiti njihova socijalno ekonomska nesigurnost, te omogućiti bolje uključivanje u društvo. Uz edukativno predavanje, korisnicima su podijeljeni priručnici „ Kako upravljati kućnim budžetom“, a nakon toga dobili su i prehrambene i  higijenske pakete.

Uz navedeno, u sklopu popratnih mjera socijalnog uključivanja, tiskana je i brošura „Pravilna primjena antibiotika kod liječenja djece“, koja je podijeljena obiteljima s djecom, a koji su ujedno i  korisnici FEAD projekta.

Ovom, trećom podjelom hrane i higijene iz FEAD projekta, obuhvaćeno je 119 novih korisnika, odnosno onih koji nisu bili obuhvaćeni u prve dvije podjele, a udovoljavaju strogim kriterijima za uključivanje korisnika u navedeni projekt.

Dio paketa je podijeljen, dok će se ostali paketi podijeliti krajem svibnja i početkom lipnja 2019.godine u suradnji sa volonterima Gradskog društva Crvenog križa Ivanec i dobrovoljnim vatrogasnim društvima uključenima u podjelu.

Pripremila:Sanja Artić