Općina Bednja i Hrvatske vode: Počinju hitni intervencijski radovi na najkritičnijim vodotocima

Objavljeno 12.09.2017.

Temeljem zahtjeva za interventnim čišćenjem vodotoka koji se nalaze u nadležnosti Hrvatskih voda što ga je načelnik Općine Bednja Damir Poljak ljetos uputio Hrvatskim vodama – Vodnogospodarskoj ispostavi za mali sliv Plitvica – Bednja, u utorak, 12. rujna, predstavnici Hrvatskih voda i Hidroinga obišli su najkritičnije lokacije.

Naime, načelnik je u svom zahtjevu apelirao da se hitno intervenira na uistinu najkritičnijim lokalitetima, koji zbog neadekvatnog održavanja uzrokuju velike probleme građanima te velike štete na javnoj cestovnoj infrastrukturi.

Odazivajući se pozivu, danas su, u pratnji zamjenika načelnika Ivice Hrenića, voditelj Ispostave Branko Perec i zamjenik rukovoditelja obrane od poplava u Hidroingu Zvonko Car obišli više vodotoka  koji se tijekom zadnjih godina na pojedinim mjestima učestalo izlijevaju te poplavljuju putove, ceste i privatne površine građana.

Najviše pritužbi mještana vezano je uz činjenicu da im, prilikom izlijevanja iz korita, potoci poplavljuju prilazne putove, što im onemogućuje pristup obiteljskim kućama i normalno prometovanje.

Kako bi dobili uvid u stanje na terenu i u potreban opseg radova, gosti su obišli više lokacija – potok u zaseoku Belčići u Cvetlinu koji se izlijeva kod svake jače kiše, a onda i potok Jamno koji poplavljuje županijsku cestu i onemogućava normalno odvijanje prometa. Pritom preplavljuje i jednu nerazvrstanu cestu, zbog čega mještani ne mogu prići svojoj kući. Nadalje, u Jazbini Cvetlinskoj izvršen je uvid u stanje potoka Cvetlin koji se također učestalo izlijeva te blokira pristup do više obiteljskih kuća.

Slična situacija je i u Pašniku, gdje kod svake jače kiše dolazi do izlijevanja vode iz korita na ušću potoka Osonjak u potok Vrbno, pri čemu redovito poplavljuje županijsku cestu i onemogućuje dvjema obiteljima da dođu do svojih kuća.

Dogovoreno je da će Hidroing s radovima na najkritičnijim dionicama početi već idućeg tjedna. Radovi će najprije biti obavljeni u Pašniku, a onda i na drugim spomenutim lokalitetima.

Posebno naglašavamo da na području općine Bednja ima i niz drugih problematičnih vodotoka koji također poplavljuju površine i vape za tehničkim čišćenjem, međutim, spomenutim lokalitetima prednost je dana zbog činjenice da građanima onemogućuju prilaz domovima te da ugrožavaju sigurnost prometa na cestama.