Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

OŠ Franje Serta Bednja financijska potpora u okviru Erasmus+ KA1!

Objavljeno 10.06.2019.

Agencija za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. g. za program Erasmus+, Ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja, prihvatila je projektni prijedlog OŠ Franje Serta Bednja te nam odobrila financijsku potporu u iznosu od 19.542,00 EUR.

Projektni prijedlog ocijenjen je s 97 od mogućih 100 bodova. U obrazloženju stoji da je projektni prijedlog u potpunosti usklađen s ciljevima i prioritetima Aktivnosti mobilnosti osoblja u odgoju i općem obrazovanju. Naglašeno je da provedba projektnog prijedloga dugoročno donosi dobrobit učenicima škole prijavitelja, a dugoročna održivost je jamčena uključivanjem rezultata mobilnosti u kurikulum škole i upravljanje ustanovom.

Projektne aktivnosti odnose se na sudjelovanje na strukturiranim tečajevima u inozemstvu čime će, osim razvoja IKT kompetencija vezanih uz sadržaj i ciljeve svakog pojedinog tečaja, naši nastavnici razviti i svoje jezične kompetencije.

Tečajevi na kojima će sudjelovati 9-ero zaposlenika naše škole, svaki u okviru svoje struke, su:

Coding in All Educational Contexts,

All Aboard the Primary Classroom. Methodology for Primary Teachers,

ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning,

Education outside the classroom– Learning from sites, museums, monuments & nature i

Teaching character: Positive psychology for every teacher.

Osim profesionalnog razvoja pojedinaca, sudionika strukturiranih tečajeva, ovim projektom osigurat ćemo i razvoj našeg školskog kurikuluma uvođenjem novih izvannastavnih aktivnosti i modernizirati sam proces poučavanja, a sve u korist naših učenika.

Đurđica Krtanjek, voditeljica projektnog tima