Varaždinska županija objavila javni natječaj za sufinanciranje aktivnosti udruga – rok prijave: 9.10. 2017.

Objavljeno 08.09.2017.

Varaždinska županija objavila je javni natječaj u svrhu dodjele financijskih potpora za sufinanciranje aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2017. godini.

Javni natječaj odnosi se na prioritetna područja iz strateških dokumenata Županije, a to su:

 1. aktivnije sudjelovanje mladih u društvu,
 2. zaštita i promicanje ljudskih prava,
 3. zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina,
 4. zaštita okoliša i prirode te zaštita životinja,
 5. zaštita i očuvanje biološke raznolikosti Županije i promocije vrijednosti lokalne zajednice od značaja za Županiju,
 6. promocije poljoprivrede i šumarstva,
 7. promicanje znanosti, obrazovanja i cijeloživotnog učenja,
 8. promicanje sporta, kulture, tehničke i informatičke kulture,
 9. promicanje poduzetništva i obrtništva, zaposlenosti i samozapošljavanja međusektorskog partnerstva javnog i poslovnog sektora,
 10. civilne zaštite i zaštite i spašavanja,
 11. razvoja socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti,
 12. zaštite zdravlja.

Iznos potpora koji će se dodjeljivati po ovom Javnom natječaju ovisi o tematskom području prijavljenog projekta, a kreće se u rasponu od 1.000,00 do 100.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 9. listopada 2017. godine.

Ostale informacije o uvjetima i načinu prijave te natječajnoj dokumentaciji pogledajte na sljedećem linku: http://bit.ly/2xgQq4R