Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Završna konferencija projekta „Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava“

Objavljeno 28.08.2023.

U prostorijama Općine Vinica 22. kolovoza 2023. godine održana je završna konferencija projekta „Promocija zdravlja i prevencija bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa u općinama Bednja i Vinica“.

Cilj projekta je promicanje zdravih navika i povećanje svijesti stanovnika općina Bednja i Vinica o važnosti brige za zdravlje, prevencije bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa.

Projekt je započeo 21. ožujka 2022. i završava 21. rujna 2023. Nositelj projekta je Općina Bednja, a projektni partneri su Općina Vinica  te Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec i Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta je 46.407,62 EUR, a u 100 %-tnom iznosu financira se iz Europskog socijalnog fonda.

 Sukladno ciljevima projekta provedene su slijedeće aktivnosti:

• dvije radionice o bolestima krvožilnog sustava u svakoj općini

• jedna radionica o dijabetesu u svakoj općini

• jedno predavanje o čimbenicima pretilosti za lokalno stanovništvo u svakoj općini

• dvije radionice pripreme zdravog doručka i slastica u svakoj općini

• tri predavanja o čimbenicima pretilosti za predškolce i osnovnoškolce u svakoj općini

• tri radionice o zdravoj i pravilnoj prehrani za predškolce i osnovnoškolce u svakoj općini

• dvije radionice nordijskog hodanja u svakoj općini

• jedna biciklijada za djecu i mlade u svakoj općini

• izrađene dvije serije edukativnih slikovnica za djecu na temu dječje pretilosti i na temu pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti

• Izrađene tri serije letaka na temu bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa

• Izrađene tri serije brošura na temu promocije zdravlja, zdrave prehrane i rekreacije

• Objavljena tri stručna članka u lokalnom tjedniku ne temu bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa

• Snimljene i emitirane tri edukativne televizijske emisije na temu bolesti krvožilnog sustava, pretilosti i dijabetesa

• Nabavljena zaštitna medicinska sredstva za suzbijanje širenja zaraze COVID-19 virusom

Projektnim aktivnostima u općinama Bednja i Vinica obuhvaćeno je više od 1.000 korisnika.