Informacije

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u okviru projekta

28.10.2019.

„LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA uVaraždinskoj županiji LEPEZA VŽ"

Prijave se dostavljaju osobno u pisarnici Varaždinske županije ili poštom zaključno do 21. studenog 2019. godine s naznakom: „Prijava na javni poziv-Potpore male vrijednosti LEPEZA VŽ- NE OTVARATI" na adresu Varaždinske županije.