Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Javni pozivi

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2022. godini

19.01.2022. – 01.03.2022.

Općinski načelnik Općine Bednja objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2022. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Bednja, a koji se provode na području Općine Bednja.

Po ovom javnom pozivu u Proračunu Općine Bednja za 2022.g. predviđeno je 122.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 01. ožujka 2022. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Bednja, Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je i može se preuzeti na web stranici Općine Bednja  www. bednja.hr

NAPOMENA:

Udruge čiji su programi i projekti financirani u 2021. godini obvezne su dostaviti izvješća o izvršenju projekta/programa za 2021.godinu, a sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava najkasnije do  25. veljače 2022.g.