Informacije

Lokacije sakupljanja otpada putem spremnika na javnoj površini

30.08.2018.

Na području Općine Bednja su 3 lokacije na kojima se odvojeno sakuplja otpad putem spremnika na javnim površinama. Lokacije spremnika nalaze se ispred Doma zdravlja (papir i karton, plastika i staklo) i parkiralištu kod groblja, ulica Izidora Poljaka i ispred Osnovne škole „Franjo Sert“  (papir) u naselju Bednja.