Informacije

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Varaždinske županije za školsku/akademsku godinu 2019./20.

28.10.2019.

Rok za podnošenje prijave je 06.11.2019. (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte od 06.11 .2019.)

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 15 sati, u pisarnici Varaždinske županije.