Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Informacije

Obavijest o provedbi projektnih aktivnosti uklanjanja biljnih stranih invazivnih vrsta

10.06.2024.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) provodi aktivnosti uklanjanja biljnih invazivnih stranih vrsta (zlatnice, žljezdastog nedirka i prave svilenice) u sklopu projekta pod nazivom „Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!“, za čiju su provedbu osigurana financijska sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u okviru projekta kontrole populacija invazivnih stranih vrsta.

Zbog brzog širenja, otpornosti i prilagodljivosti različitim stanišnim uvjetima, strane invazivne vrste danas su jedna od glavnih i izravnih prijetnji bioraznolikosti, stoga je cilj ovog projekta doprinijeti smanjenju brojnosti populacija stranih invazivnih vrsta aktivnim mjerama uklanjanja na prioritetnim i drugim lokacijama na kojima je potvrđena njihova prisutnost.