Opći poslovi

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja

22.12.2014.

Povezani dokumenti