Opći poslovi

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja

15.12.2014.

Povezani dokumenti