Planovi prijma

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bednja za 2016. godinu

19.02.2016.

Povezani dokumenti