Planovi prijma

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bednja za 2018. godinu

17.04.2018.

Povezani dokumenti