Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI
Objavljeno

Zahvaljujući državi i Varaždinskoj županiji u Općinu Bednja za sanaciju tučom oštećenih nerazvrstanih cesta stiglo više od 2,5 milijuna kuna

Budući da su nezapamćene tuče diljem Varaždinske županije, pa tako i na području Općine Bednja, prouzročile velike štete na poljoprivrednim usjevima, ali na komunalnoj i prometnoj infrastrukturi, zahvaljujući državi i Županiji u Općinu Bednja za sanaciju tučom oštećenih nerazvrstanih cesta stiglo je više od 2,5 milijuna kuna.

Objavljeno

Otvorenje hotela za kukce u OŠ Bednja

U petak 6. listopada u OŠ Bednja opremili smo naš hotel za kukce koji se nalazi na školskom dvorištu. Učenici i učenice razredne nastave u njega su stavili materijal koji su sami prikupili oko svojih kuća i dvorišta. Insekti se vole zavlačiti u rupičasti materijal pa su nam u tu svrhu odlično poslužili prerezana trska, grane sa izbušenim rupicama, češeri, cigle, razne grančice i slično.