Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Općine Bednja u 2023. godini

Objavljeno 20.01.2023.

Općinski načelnik Općine Bednja objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2023. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Bednja, a koji se provode na području Općine Bednja.

Po ovom javnom pozivu u Proračunu Općine Bednja za 2023.g. predviđeno je 16.192,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 03. ožujka 2023. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Bednja, Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je i može se preuzeti na web stranici Općine Bednja  www.bednja.hr

VAŽNO!!!

*** Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava, osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj programa dužni su dostaviti Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja.

NAPOMENA:

Udruge čiji su programi i projekti financirani u 2022. godini obvezne su dostaviti izvješća o izvršenju projekta/programa za 2022.godinu, a sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava najkasnije do  24. veljače 2023.g.