Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Spriječavanje sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Bednja ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

04.01.2021.

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)  Općina Bednja kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • Drvodjelac d.o.o., Petra Preradovića 14, Ivanec.
  • Ugostiteljski obrt COLOSEUM, Cvetlin 53, 42253 Bednja