E-račun Općine Bednja

Općina Bednja

Trg sv. Marije 26

42253 Bednja

Telefon: 042/796-309

Telefaks: 042/771-698

 

OIB: 48874522780

IBAN: HR5723600001801200007

Mail za e-račun: e-racun@bednja.hr