Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Kontakti

Katarina Pavlović, direktor

Direktor

M: 099/819-9934

E: katarina.pavlovic@bednja.hr

 

Valentina Bunić

Referent za opće i komunalne poslove

M: 091/1771-637

E: komunalno@bednja.hr

 

David Vukovski

Komunalni djelatnik za nadzor i upravljanje traktorom

M: 095/177-1634

 

Josip Hudinčec

Komunalni djelatnik – grobar

M: 095/177-1633

 

Stjepan Jarnjak

Gabrijel Babić

Komunalni djelatnik – grobar

M: 091/177-1630