Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Kontakti

Katarina Pavlović, direktor

Direktor

099/819-9934

katarina.pavlovic@bednja.hr

 

Jasminka Grabar

Koordinator općih i komunalnih poslova

091/177-1610

jasminka@bednja.hr

 

David Vukovski

Komunalni djelatnik za nadzor i upravljanje traktorom

095/177-1634

 

Josip Hudinčec

Komunalni djelatnik – grobar

095/177-1633

 

Stjepan Bosak

Komunalni djelatnik – grobar

095/177-1632

 

Stjepan Jarnjak

Komunalni djelatnik – grobar

091/177-1630