Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Obavijest za studente korisnike stipendije

Objavljeno 06.10.2020.

Obavještavamo studente, korisnike stipendije Općine Bednja, da je sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija i Ugovoru o korištenju stipendije potrebno do 15. listopada 2020. godine dostaviti :

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova
  • potvrdu Općine Bednja o nepostojanju dugovanja s bilo koje osnove

Potvrde je nužno dostaviti kako biste ostvarili pravo na isplatu novčane potpore u akademskoj 2020./2021. godini.

NAPOMENA:

Dostava potrebnih potvrda odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora o korištenju stipendije Općine Bednja. Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija (predlažemo studentima da se podsjete na odredbe potpisanih Ugovora i čl. 19 Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 74/2018).

Studenti koji su završili školovanje, obavezni su dostaviti dokumentaciju o završetku studija.

Potvrde se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja, Trg svete Marije 26, Bednja.