Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Radna tijela Općine Bednja

Radna tijela Općine Bednja

  • KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
  • MANDATNA KOMISIJA
  • KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
  • POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
  • KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
  • KOMISIJA ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEDNJA
  • ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
  • ODBOR ZA GOSPODARSTVO I OPG
  • ODBOR ZA SPORT, KULTURU I TURIZAM
  • STOŽER CIVILNE ZAŠTITE