Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

OŠ Franje Serta Bednja nastavlja europskim putem

Objavljeno 18.08.2021.

Nakon Erasmus+ KA1 projekata odobrenih u 2019. i 2020. godini, OŠ Franje Serta i ove je godine odobren njen treći Erasmus+ projekt.

Radi se o projektu Mješovito poučavanje/Blended Learning za koji je školi odobren iznos od 17.870,00 EUR, što znači da je djelatnicima škole, temeljem uspješnih aplikacija, u posljednje tri godine osigurano ukupno 55.653,00 EUR za potrebe stručnog usavršavanja na strukturiranim tečajevima diljem EU.

Ključne potrebe i ciljevi naše škole u području europske mobilnosti i suradnje odnose se na kvalitetan razvoj profesionalnih, jezičnih i digitalnih kompetencija naših učitelja, stručnih suradnika i ravnateljice. Realizacijom tih potreba želimo osnažiti suradničko ozračje škole, razvojem novih metoda i pristupa za jačanje obrazovnog procesa želimo modernizirati našu ustanovu, osigurati profesionalni razvoj pojedinaca te njihovih jezičnih i IKT kompetencija. Pandemija COVID-19 ukazala nam je na potrebu za usavršavanjima kojima ćemo steći potrebna znanja i kompetencije za što uspješniju provedbu nastave na daljinu, a interakcija s našim učenicima pokazala je da su nam potrebna stručna znanja kojima bismo njima osigurali psiho-socijalnu stabilnost. Upravo je početno iskustvo koje je škola stekla na polju europskih mobilnosti i suradnje pokazalo da moramo i nadalje ići u tom pravcu, osposobljavati se, razmjenjivati iskustva i dobru praksu s kolegama iz različitih obrazovnih sustava i praksi.

U sklopu ovog projekta naši će zaposlenici sudjelovati na pet tečajeva:

  • LearnDo: Distance learning advisor for teachers,
  • Social media in the classroom,
  • Mindful schools for reducing stress,
  • Positive learning environment te
  • E-learning methodologies.

Na tim tečajevima će sudionici upoznati obrazovne alate koji se mogu koristiti u procesu učenja na daljinu, upoznati proces razvijanja e-predavanja, uključujući pripremu sadržaja, primjenu nastavnih tehnika i medija i stvaranje konačnog interaktivnog proizvoda pomoću odgovarajućeg softvera i alata za autoriranje. Također, učitelji će se osposobiti da sami primjenjuju Mindfulness tehnike s učenicima u učionici i izvan nje te tako graditi pozitivno okruženje za učenje. Učit će i o korištenju različitih društvenih sadržaja u učionicama - interakciju, komunikaciju i zadavanje zadataka putem društvenih medija.

Dodamo li ovome i oznaku e-Twinning škole koju je naša ustanova dobila drugi put (dvogodišnje trajanje oznake), možemo s pravom zaključiti da uspješno slijedimo svoj europski put. Naime, oznaku eTwinningove škole ponosno nose samo 93 predškolske ustanove, osnovne i srednje škole iz Republike Hrvatske! „Nagrađene su škole pioniri i prepoznati predvodnici u područjima kao što su digitalna praksa; praksa eSigurnosti; inovativni i kreativni pristupi pedagogiji; promicanje stalnog stručnog usavršavanja osoblja te promicanje praksi za suradnju u učenju među osobljem i učenicima. Ovo nije priznanje samo za osobni uspjeh pojedinačnih učitelja, nego i za sjajno postignuće cijelih eTwinningovih timova u tim školama.“ (izvor: Agencija za mobilnost i programe EU-a)

Đurđica Krtanjek, voditeljica projektnog tim