Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Informacije

OBAVIJEST KOMUNALNOG REDARA VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU OPĆINE BEDNJA

10.05.2022.

Obavještavaju se svi posjednici (vlasnici) kućnih ljubimaca na području Općine Bednja da se pridržavaju odredba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 36/18).

Navedenom Odlukom propisano je da nije  dozvoljeno puštanje psa na javne površine bez nadzora. Ukoliko se pas bude kretao javnom površinom bez nadzora smatrat će se napuštenim i izgubljenim psom (pas lutalica), a komunalni redar će kontaktirati nadležnu veterinarsku službu te će se pas otpremiti u prihvatilište za pse na trošak posjednika (vlasnika) psa.

Sukladno ovlastima komunalni redar Općine Bednja vrši nadzor nad provedbom navedene Odluke i novčanim kaznama kaznit će se svi koji postupaju protivno odredbama Odluke.

Pozivaju se vlasnici kućnih ljubimaca i mještani Općine Bednja da se striktno pridržavaju propisa navedene Odluke kako ne bi došlo do sankcija.