Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bednja

17.04.2018.

Povezani dokumenti