Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1-105 u naselju Jamno- zaselak Štrukli i Pavlinići“

15.09.2021. – 22.09.2021.