Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Prirodni položaj

Područje općine Bednje ili bednjanski kraj nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Hrvatskoga zagorja, odnosno na krajnjem sjeverozapadu Republike Hrvatske, na području Županije Varaždinske.

Taj prostor je sa svih strana okružen i zatvoren gorama: Ivančicom (1061 m), Strahinjčicom (847 m), Maceljskom gorom (715 m) i Ravnom gorom (686 m). Spojen je cestovnim pravcima prema istoku s Lepoglavom i Varaždinom, prema jugozapadu preko Jesenja s Krapinom i Zagrebom, a prema sjeverozapadu s graničnim prijelazom Macelj na autocesti Zagreb-Maribor te preko njega dalje s Ptujem i Mariborom u susjednoj Republici Sloveniji.

Također postoji sporedni cestovni pravac prema Ptuju preko graničnog prijelaza Cvetlin na sjeveru općine.   Na području općine se nalaze sljedeća naselja: Bednja, Benkovec, Brezova Gora, Cvetlin, Jamno, Jazbina Cvetlinska, Ježovec, Mali Gorenec, Meljan, Osonjak, Pašnik, Pleš, Podgorje Bednjansko, Prebukovje, Purga Bednjanska, Rinkovec, Sveti Josip, Šaša, Šinkovica Bednjanska, Šinkovica Šaška, Trakošćan, Veliki Gorenec, Vranojelje, Vrbno i Vrhovec Bednjanski.

Površina općine iznosi 75,58 km2. Obzirom da je područje općine smješteno na izuzetno brežuljkastom terenu, nadmorska visina varira od oko 230 m na području Rinkovca uz rijeku Bednju pa sve do 686 m odnosno vrha Ravne gore. No treba spomenuti da je većina naselja smještena na brežuljcima visokim do 350 m nad morem.

Udaljenosti Bednje od okolnih gradova su sljedeće:

  • Varaždin 37 km
  • Ivanec 14 km
  • Lepoglava 6 km
  • Krapina 14 km
  • Zagreb 65 km
  • Ptuj 35 km
  • Maribor 60 km

Općina Bednja ima, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2001. godine, 4765 stanovnika. Bilježi se značajan pad broja stanovnika u posljednjih 40 godina (ukupno 50% - po popisu stanovništva iz 1961. Bednja je imala 9320 stanovnika) zbog migracije stanovnika uvjetovane ekonomskim razlozima. No u posljednjih nekoliko godina prisutno je stagniranje u padu broja stanovnika što se pripisuje sve boljim prometnim i ostalim komunikacijama.

Iz Bednje se više nije potrebno preseliti u okolne gradove zbog zaposlenja već se može svakodnevno putovati. U toj činjenici općina Bednja vidi svoju budućnost.