Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Prijedlog proračuna za 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020.

15.11.2017.

Na temelju  članka 39. st. 1 Zakona o proračunu (''Narodne novine'' br .87/08, 136/12 i 15/15) Općina Bednja poziva građanstvo na Javno savjetovanje glede Proračuna Općine Bednja za 2018. godinu i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu. Želja nam je upoznati javnost s odredbama prijedloga Proračuna Općine Bednja za 2018. godinu i projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.  U Javnu raspravu možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama općine Bednja najkasnije do 01. prosinca 2017. godine